Kategorier

Taggar

Arkiv

Äntligen

Äntligen en lösning på elfelet

Fredrik Tiger tillbaka på RallyX banan igen. 5 faldiga Svenska mästaren, Fredrik Tiger från Kalix i Norrbotten är återigen tillbaks i Svenska Rallycross mästerskapet RallyX för Supercars. Fredrik planerar att köra alla de resterande fyra deltävlingarna i mästerskapet. Säsongstarten 2015 blev lika dålig som hela året 2014. Team Tiger kom till Premiären i Skövde med nytt självförtroende och en bil som de testat i massor under vinterns uppehåll. Men, återigen ville inte bilen fungera när det väl var dags. Misständning och märkliga tändningsproblem präglade hela tävlingen förutom den första träningen där bilen gick som den skulle. - Efter Skövde hade jag bestämt mig för att inte köra mer. Jag kände själv att det blev löjligt att tuffa runt banan med en bil som mer påminde om Farmor Ankas bil, än en fullfjädrad racerbil med över 550 hk. Enda anledningen till att vi fullföljde tävlingen i Skövde, och körde med en bil som bevisligen inte fungerade, var för att samla på oss de SM poäng som vi kunde. Men, samtidigt skämdes jag nästa, berättar Fredrik Tiger. På hemvägen till Kalix kontaktades en erfaren elektronikexpert i de norra delarna av Sverige. Där och då bestämdes att bilen skulle lämnas för en fullständig genomsökning av elsystemet samt en test för att se om man om möjligt kunde simulera fram samma fel som uppstod under tävling. 5 dagar senare hämtades bilen hem igen till Kalix och provkördes återigen på Fredriks hemmabana i Kalix. Ett mycket lyckat test skulle det visa sig, då bilen inte bara gick precis som den skulle, man fick också kontroll över felkällorna som var upphovet till problemen i Skövde. Testen visade också teamet de nödvändiga data - De e så skönt att felen är åtgärdade och funna på bilen. Tyvärr för oss var det nya saker, och en rad sammanhängande småfel som gjorde att motorn inte gick som den skulle i Skövde. Nu har jag kört 30-40 varv igen med bilen och den går som ett spjut. Inför tävlingen i Strängnäs kommer vi att se över hela bilen. Vi kommer också att testa lite extra och försöka få till bra inställningar på bilen. Något som varit nästa omöjligt innan, då den inte fungerat, berättar en förhoppningsfull Fredrik Tiger. 2:a deltävlingen I RallyX mästerskapet för Supercars körs på Strängnäs Motorstadion torsdagen den 11 Juni.

Mer Information lämnas av: Fredrik Tiger : 070-692 92 47

Fredrik Tiger back on track again in RallyX. 5 times Swedish champion Fredrik Tiger from Kalix in Norrbotten is again back in the Swedish Rallycross Championship RallyX for Supercars. Fredrik plan to drive all the remaining four races of the championship. Season start in 2015 was as bad as the year 2014. Team Tiger came to the premiere in Skövde with new confidence and a car that they tested a lot during the winter break. But, again the car didn`t work. Misfire and remarkable ignition problems characterized the entire race, It was only in the first training the car worked as it should. - After Skövde, I had decided not to run more. I felt myself that it was ridiculous to drive around the track with a car running like Grandma Duck's car, than a full-fledged race car with over 550 hp. The only reason that we completed the race in Skövde, and drove a car that is not worked, were to gather  us as much Championship points as we could. But, at the same time I felt ashamed , says Fredrik Tiger. On the way back to Kalix was contacted an experienced electronics experts. There and then decide that the car would be left for a complete scan of the electrical system as well as a test to see if it`s possible could simulate up the same error that occurred during the competition. 5 days later retrieved the car back home to Kalix and tests were run again at Frederick's home track in Kalix. A very successful test it would prove when the car not only went just as it should, we also had control over sources of error which gave the problems in Skövde. The tests also showed the team the necessary data – Unfortunately for us it was new  faults that made the engine failed  in Skövde.

Now I have run 30-40 laps and it runs really nice.
Prior to the contest in Strängnäs we will see over the car.
We will also test a little extra and try to get to the good settings on the car.
Something that was almost impossible before, when it has not worked, says a hopeful Fredrik Tiger. 2nd round of RallyX Championship Supercars run on Strängnäs Motor Stadium on Thursday 11 June.

For more information contact: Fredrik Tiger: 070-692 92 47